Kontakt
OFERTA:


Wykonujemy dokumentacje projektowe dotyczące:
 • sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej,
 • sieci oraz przyłączy gazowych wraz z zewnętrznymi instalacjami gazowymi,
 • sieci kanalizacji deszczowej,
 • wewnętrznych instalacji wodociągowych i ppoż,
 • wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych,
 • wewnętrznych instalacji gazowych, c.o., wentylacji i klimatyzacji,
 • sieci oraz przyłączy cieplnych.

Oferujemy również szereg innchy prac, takich jak:

 • sporządzanie operatów wodnoprawnych,
 • sprawowanie nadzorów autorskich,
 • sporządzanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • sporządzania części kosztowej opracowań projektowych,
 • przeprowadzanie inwentaryzacji istniejących instalacji,
 • konsulting z zakresu gospodarki wodno - ściekowej.
Sporządzamy opracowania projektowe przyłaczy wodociągowych i kanalizacjnych oraz zewnętrznych instalacji gazowych (podłączenie istniejących lub projektowanych budynków mieskalnych do istniejącej sieci)  na terenie miasta Bydgoszczy oraz gmin ościennych (Osielsko, Dobrcz, Sicienko, Dobrcz, Koronowo, Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Nowa Wieś Wielka i Solec Kujawski).
   O NAS      REFERENCJE KONTAKT